Interview diëtist Indra Jhingoeri

jun 29, 2021

Diëtist Indra Jhingoeri is sinds enkele jaren lid van de regionale multidisciplinaire Kwaliteitscommissie diabetes. 

Up to date blijven
Indra: “In de kwaliteitscommissie horen we over de laatste inzichten uit onderzoek of ervaringen elders in het land. Zo blijf ik up to date en kan ik op mijn beurt mijn collega’s in de regio hierover bijpraten. Ook kan ik punten van hen inbrengen in het overleg van de kwaliteitscommissie. Ik spreek de collega diëtisten in ieder geval vier keer per jaar in ons regio overleg. Ik vind dit belangrijk en steek hier daarom graag mijn tijd in.

Helpen medicatie te voorkomen
Het percentage mensen met diabetes type 2 – in het zorgprogramma DM2 – dat verwezen wordt naar een diëtist schommelt al jaren rond de 20%. We krijgen vooral mensen doorverwezen die medicatie nodig hebben. De groep die nog geen medicatie nodig heeft, wordt niet zo vaak naar ons doorverwezen. Dat vind ik jammer, omdat wij juist ook voor deze groep veel kunnen betekenen. Door te helpen met goede voeding, de medicatie zo lang mogelijk uit te stellen. Ik zie hierin nog een verbeterpunt in onze regio.

Indra: ‘Het gaat om de kunst van het toestaan”

Wensen inpassen
Als diëtisten hebben wij te maken met een beeld uit het verleden: diëtist is gelijk aan dieet. Een leuke uitdaging voor ons om dit beeld ten goede te keren. Vroeger kregen mensen met diabetes inderdaad een lijstje mee met dingen die ze niet meer mochten eten en drinken. Ondertussen ligt die tijd ver achter ons. Het gaat nu juist om de kunst van het toestaan. Waar houdt iemand van? En hoe kunnen we dat op een goede manier inpassen in de dagelijkse voeding.”

 

Kwaliteitscommissie diabetes type 2

De kwaliteitscommissie diabetes type 2 bestaat sinds 2014 en komt ieder jaar twee keer bijeen. De kwaliteitscommissie ziet voor 2021 de volgende speerpunten:

  • het herpakken van de chronische zorg
  • nieuwe vorm van verwijzen, tele-consultering
  • zorgmodule preventie diabetische voetulcera
  • de update van de NHG standaard DM
  • scholingen & casuïstiek bespreking

Leden Kwaliteitscommissie diabetes

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.